L'Espectacle Programació Entitat
 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
11 de juny de 2013

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ “PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”

Tal i com disposen, relacionadament, entre d’altres, els arts. 10.1, 11.1, 11.2, i 16, apartat e), dels vigents Estatuts de l’ASSOCIACIÓ “PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”, i segons Acord adoptat a l’efecte pel Plenari del Consell Executiu de l’Associació, s’us convoca a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que es durà a terme a la Sala Petita de La PASSIÓ, el proper dimecres dia 26 de juny de 2013, a les 19.30 hores en primera convocatòria, o a les 20.00 hores en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior.

2. Informe particular de Secretaria.

3. Informe general de Presidència del Consell Executiu de l’Associació, i del Patronat de la Fundació.

4. Informe i anàlisis econòmic. Exposició i aprovació, si s’escau, de l’Estat de Comptes anual, i Pressupost per l’any 2013.

5. Informe de la Temporada 2013 de “La PASSIÓ”.

6. Exposició de les Activitats de l’Entitat, des de Juny-2012 a Maig de 2013.

7. Informe de la Comissió d’Obres i Manteniment.

8. Precs i preguntes.Donat a ESPARREGUERA, a 10 de juny de 2013.
Fes clic a la imatge per ampliar-la
 
 
Comprar entrades a Ticketea Lloguer d'espais Restaurants Descomptes per a grups

La Passió d'Esparreguera  -  Un espectacle de magnituds èpiques únic a Europa
5 hores de teatre, 300 actors, orquestra i cor en directe, un auditori per a 1.700 espectadors i l'emoció d'una història universal

 Fundació Privada de La Passió d'Esparreguera, 2019 / info@lapassio.net / 93 777 15 87