L'Espectacle Programació Entitat
 
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ “PATRONAT DE LA PASSIÓ D'ESPARREGUERA”
17 de juny de 2014

Tal com disposen, relacionadament, els articles dels Estatuts de l’ASSOCIACIÓ “PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”, i segons Acord adoptat a l’efecte pel Plenari del Consell Executiu de l’Associació, s’us convoca a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que es durà a terme a la Sala Petita de La PASSIÓ, el proper dilluns dia 30 de juny de 2014, a les 19.30 hores en primera convocatòria, o a les 20.00 hores en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior.
2. Informe general de Presidència del Consell Executiu de l’Associació, i del Patronat de la Fundació.
3. Informe i anàlisis econòmic. Exposició i aprovació, si s’escau, de l’Estat de Comptes anual, i Pressupost per l’any 2014.
4. Informe de la Temporada 2014 de “La PASSIÓ”.
5. Exposició de les Activitats de l’Entitat, des de Maig-2013 a Abril de 2014.
6. Informe de la Comissió d’Obres i Manteniment.
7. Informe de les Seccions de l’Entitat.
8. Proposta de presentació de nous projectes.
9. Precs i preguntes.


Donat a ESPARREGUERA, a 16 de juny de 2014.
 
 
Comprar entrades a Ticketea Lloguer d'espais Restaurants Descomptes per a grups

La Passió d'Esparreguera  -  Un espectacle de magnituds èpiques únic a Europa
5 hores de teatre, 300 actors, orquestra i cor en directe, un auditori per a 1.700 espectadors i l'emoció d'una història universal

 Fundació Privada de La Passió d'Esparreguera, 2019 / info@lapassio.net / 93 777 15 87