L'Espectacle Programació Entitat
 
CONVOCATÒRIA:
17 de juny de 2015

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ “PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”

Tal com disposa, relacionadament, els articles dels Estatuts de l’ASSOCIACIÓ “PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”, i segons Acord adoptat a l’efecte pel plenari del Consell Executiu de l’Associació, es convoca l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que es durà a terme Sala Petita de LA PASSIÓ, el proper dimarts 30 de juny de 2015, a les 19,30 hores en primera convocatòria i a les 20,00 hores en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA:


1.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2.Informe general de la Presidència del Consell Executiu de l’Associació i del Patronat de la Fundació.
3.Informe i anàlisis econòmic. Exposició i aprovació, si s’escau, de l’Estat de Comptes anual i Pressupost per l’exercici 2015-2016
4.Informe de la Temporada 2015 de “La PASSIÓ”
5.Exposició de les Activitats de l’Entitat, des de maig-2014 a abril de 2015
6.Informe de la Comissió d’Obres i Manteniment.
7.Informe de les Seccions de l’Entitat
8.Proposta de presentació de nous projectes
9.Precs i preguntesDonat a ESPARREGUERA, a 16 de juny de 2015
 
 
Comprar entrades a Ticketea Lloguer d'espais Restaurants Descomptes per a grups

La Passió d'Esparreguera  -  Un espectacle de magnituds èpiques únic a Europa
5 hores de teatre, 300 actors, orquestra i cor en directe, un auditori per a 1.700 espectadors i l'emoció d'una història universal

 Fundació Privada de La Passió d'Esparreguera, 2018 / info@lapassio.net / 93 777 15 87