L'Espectacle Programació Entitat
 
CONVOCATÒRIA A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ “PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”
27 de juny de 2016

Tal i com disposen els articles dels Estatuts de l’ASSOCIACIÓ “PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”, i segons Acord adoptat a l’efecte pel plenari del Consell Executiu de l’Associació, es convoca l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que es durà a terme a la Sala Petita de LA PASSIÓ, el proper dijous 30 de juny de 2016 a les 19,30 hores en primera convocatòria i a les 20,00 hores en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

2. Informe general de la Presidència del Consell Executiu de l’Associació i del Patronat de la Fundació.

3. Informe i anàlisis econòmic de exercici 2015 i Pressupost per l’exercici 2016.

4. Informe de la Temporada 2016 de “La PASSIÓ”

5. Exposició de les Activitats de l’Entitat des de maig-2015 a abril-2016

6. Informe de la Comissió d’Obres i Manteniment.

7. Precs i preguntes
Fes clic a la imatge per ampliar-la
 
 
Comprar entrades a Ticketea Lloguer d'espais Restaurants Descomptes per a grups

La Passió d'Esparreguera  -  Un espectacle de magnituds èpiques únic a Europa
5 hores de teatre, 300 actors, orquestra i cor en directe, un auditori per a 1.700 espectadors i l'emoció d'una història universal

 Fundació Privada de La Passió d'Esparreguera, 2018 / info@lapassio.net / 93 777 15 87