L'Espectacle Programació Entitat
 
CONVOCATÒRIA A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ “PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”
13 de juny de 2017

Tal i com disposen els articles dels Estatuts de l’ASSOCIACIÓ “PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”, i segons Acord adoptat a l’efecte pel plenari del Consell Executiu de l’Associació, es convoca l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que es durà a terme a la Sala Petita de LA PASSIÓ, el proper divendres 30 de juny de 2017 a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA:


1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

2. Informe general de la Presidència del Consell Executiu de l’Associació i del Patronat de la Fundació.

3. Informe i anàlisis econòmic. Exposició i aprovació, si s’escau, de l’Estat de Comptes anual i Pressupost per l’exercici 2017-2018

4. Informe de la Temporada 2017 de “La PASSIÓ”

5. Exposició de les Activitats de l’Entitat, des de maig-2016 a maig del 2017

6. Impuls a la Campanya Amics de la Passió

7. Informe de les Seccions de l’Entitat

8. Presentació nous projectes

9. Precs i preguntes

ESPARREGUERA, 13 de juny de 2017
Fes clic a la imatge per ampliar-la
 
 
Comprar entrades a Ticketea Lloguer d'espais Restaurants Descomptes per a grups

La Passió d'Esparreguera  -  Un espectacle de magnituds èpiques únic a Europa
5 hores de teatre, 300 actors, orquestra i cor en directe, un auditori per a 1.700 espectadors i l'emoció d'una història universal

 Fundació Privada de La Passió d'Esparreguera, 2018 / info@lapassio.net / 93 777 15 87