Categoria Alevins —18 de juny—

 

Territorial Martorell
01-maig
Berga
03-juny
Sant Feliu
17-juny
Rubí
30-juny
Igualada
29-set
Punts / Lloc
  18 de juny 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1
  Petits Xarau 2 2 2 2 2 2 1 1 12 2

 

.