Categoria Grans —Aires—

 

Final Punts / Lloc
  Aires 4 3 5 4 3 3,5 3 5 5 4,5 3,5 4 91,5 5
  Antaviana 5 4,5 4 5 5 5 4 3,5 4 4,5 3,5 3 79 4
  Maig 3 4,5 3 3 4 3,5 5 3,5 3 3 5 5 72 3
  Mare Nostrum 2 2 2 2 2 2 1,5 1 2 2 2 2 36,5 2
  Violetes del Bosc 1 1 1 1 1 1 1,5 2 1 1 1 1 24,5 1

.

Bàsic A Punts / Lloc
  Aires 4 3 4 4 4 4 4 5 5 8 6 6 49 5
  Antaviana 3 4 3 2 2 2 4 2,5 2 4 4,5 5 33 3
  Claror de Goges 5 5 5 5 5 6 6 6 5,2 5,5 4,5 4 56,2 8
  Encís 6 6 6 4 4 4 6 4 4 7 8 7 58 6
  Maig 3 3 3 3 3 3 2 2,5 3 3 3 3 31,5 4
  Mare Nostrum 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 16 2
  Mirant al Cel 6 6 5 5 5 5 4 6 6 5,5 7 8 60,5 7
  Violetes del Bosc 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 13 1

 

.