Categoria Grans —Imagina't—

 

Promoció 2 Punts / Lloc
  Banyoles 3 2 3 1,6 1,6 1,6 1 1 1 1,5 1 1 60,6 1
  Blanca Espurna 1 1 1 1,5 2 1 2 2 2 1,5 3 3 70,5 2
  Imagina't 4,5 4,5 3,8 4 4 3,8 5 5 3,8 3 2 2 84,5 4
  Riallera 4,5 4,5 3,5 1,5 3 2 3 4 3 4,5 5 4 95,5 5
  Xàldiga 2 3 2 3 1 3 4 3 4 4,5 4 5 82,5 3

   

Bàsic B Punts / Lloc
  Banyoles 4 4 4 3,5 1 2 6 6 4,2 5,5 4 6,5 44,2 4,5
  Blanca Espurna 6 6 6 5 4 4 3 4 4 5,5 6,6 5 52,5 7
  Continuïtat del Montgrí 1 1 1,5 1 2 1 1 1 1 2 1,5 1 13 1
  Imagina't 2 3 1,5 2 4 3 6 6 4,4 8 8 4,4 44,2 4,5
  Laietans 3,5 3 4 3 2 2 2 1 1 2 1,5 2 23 2
  Riallera 5 5 6 4 5 5 5 5 5 7 6,5 6,5 58 8
  Tarragona Dansa 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 26 3
  Xàldiga 5 5 5 6 6 5 4 3 3 4 5 4 49 6

 

Territorial Martorell
01-maig
Berga
03-juny
Sant Feliu
17-juny
Rubí
30-juny
Igualada
29-set
Punts / Lloc
  Amunt i Crits 1 1 3 3 3 3     11 3
  Aquae Calidae 2 2 2 2 1 1     8 2
  Imagina't 1 1 1 1         3 1

 

.