Estructura d'una sardana:

Les sardanes poden ser de 7 o de 10 tirades. Les tradicionals són les de 10 tirades, i les de 7 tirades —també anomenades manresanes—, són un invent recent.

10 tirades

Flaviol

1a curts
2a curts
1a llargs
2a llargs
3a curts
4a curts
3a llargs
4a llargs

1r contrapunt

5a llargs

2n contrapunt

6a llargs

7 tirades

Flaviol
1a curts
2a curts
1a llargs
2a llargs
3a curts
3a llargs
1r contrapunt
4a llargs

 

Les tirades que van després d'un contrapunt, se solen anomenar directament 1a o 2a tirada de contrapunt.

Hi ha dos sistemes de repartiment diferents que s'utilitzen actualment: el Selvatà i l'Empordanès. El més estès —i al què farem referència sempre nosaltres— és l'Empordanès. En aquest estil, després del flaviol i del contrapunt es comença sempre amb l'esquerra.