Tirada  

  Repartiment (Estil Empordanès)

  1a curts     Es compta per saber el tiratge de curts.
  2a curts     Se li resta 2 compassos al tiratge de curts. Sempre es fa un dos i llargs.
  1a llargs     Es compta per saber el tiratge de llargs.
  2a llargs     Si el tiratge és senar es fa un 2 i curts (normalment és aquest cas).
  Si el tiratge és parell es fa un 4 i curts.
  3a curts     Si el tiratge és senar es fa un 3 i curts.
  Si el tiratge és parell es fa un 2 i curts.
  4a curts     Si el tiratge és senar es fa un 3 i llargs.
  Si el tiratge és parell es fa un 2 i llargs.
  3a llargs     Es reparteix segons el tipus de tiratge, sense tenir en compte el peu.
  4a llargs     Es reparteix segons el tipus de tiratge, tenint en compte el peu.
  1r Contrapunt     Es reparteix segons el tipus de tiratge, tenint en compte el peu (sempre esquerra).
  2n Contrapunt     Es reparteix segons el tipus de tiratge, tenint en compte el peu (sempre esquerra).

 

Tipus de tiratge:

El tiratge de llargs de qualsevol sardana pot ser de vuit tipus diferents: 1r, 2n, 3r o Canvi; de dreta o esquerra. Consulteu la graella per saber el tipus de tiratge.

Si comencem la tirada amb el mateix peu que apareix a la graella es fa, segons el tipus de tiratge:

1r     Un dos i un tres
2n     Un dos
3r     Un tres
Canvi     Un quatre

Si comencem la tirada amb el peu contrari que apareix a la graella, s'hi afegeixen dos dosos:

1r     Tres dosos i un tres
2n     Tres dosos
3r     Dos dosos i un tres
Canvi     Dos dosos*

* En lloc de fer dos dosos i un quatre, el quatre el passem a davant (2+2+4 = 4+2+2) i no cal dir-lo.